Hi again!

Genom att registera får du möjligheten att diskutera, skicka in ansökningar, överklaga samt att dela och skicka privata meddelanden till andra LennartBladh älskare.

Registera dig nu!

Villkor och regler

Leverantörerna ( "vi ", "US ", "Our ") av tjänsten som tillhandahålls av denna webbplats ( "tjänst ") är inte ansvariga för användargenererat innehåll och konton. Innehåll som lämnas in uttrycker endast sin författares åsikter.

Denna tjänst är endast tillgänglig för användare som är minst 7 år gamla. Om du är yngre än så, ska du inte registrera dig för denna tjänst. Om du registrerar dig för denna tjänst intygar du att du är i denna ålder eller äldre.

Allt innehåll som du skickar, laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt för tjänsten ( "innehåll ") kan granskas av personal medlemmar. Allt innehåll som du skickar eller laddar upp kan skickas till tredje parts verifierings tjänster (inklusive, men inte begränsat till, spam Prevention Services). Skicka inte in något innehåll som du anser vara privat eller konfidentiellt.

Du samtycker till att inte använda tjänsten för att skicka eller länka till något innehåll som är nedsättande, kränkande, hatiskt, hotfullt, spam eller spam-liknande, som sannolikt kommer att förolämpa, innehåller vuxet eller stötande innehåll, innehåller personlig information om andra, riskerar upphovs rätt överträdelse, uppmuntrar olaglig verksamhet eller på annat sätt bryter mot några lagar. Du är helt och hållet ansvarig för innehållet i, och eventuell skada till följd av, det innehållet eller ditt uppförande.

Vi kan ta bort eller modifiera innehåll som lämnas in när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning. Begäran om innehåll som ska tas bort eller ändras kommer endast att ske efter eget gottfinnande. Vi kan avsluta din åtkomst till hela eller delar av tjänsten när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning.

Du beviljar oss en icke-exklusiv, permanent, oåterkallelig, obegränsad licens att använda, publicera eller återpublicera ditt innehåll i samband med tjänsten. Du behåller upphovs rätten till innehållet.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte registrera dig eller använda tjänsten. Användning av tjänsten innebär godkännande av dessa villkor. Om du vill avsluta ditt konto, vänligen Kontakta oss.

Top Bottom